Datu aizsardzība

§ 1 Vispārīgi

Jūsu personas datus (piemēram, uzvārdu, vārdu, adresi, e-pasta adresi, tālruņa numuru) mēs apstrādāsim tikai saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo Fizisko personu datu apstrādes likumu un Eiropas Savienības (ES) Vispārīgo datu aizsardzības regulu (GDPR). Papildus apstrādes mērķiem, saņēmējiem, juridiskajam pamatam un glabāšanas periodiem, šeit lasāmie noteikumi arī informē jūs par jūsu tiesībām un personu, kas atbildīga par jūsu datu apstrādi. Šī datu aizsardzības deklarācija attiecas tikai uz mūsu vietnēm. Ja tiekat pārsūtīts uz citām lapām, izmantojot saites no mūsu vietnēm, lūdzu, iepazīstieties ar informāciju par savu datu apstrādi šajās lapās.

§ 2 Saziņa

(1) Apstrādes mērķis

Mēs apstrādājam jūsu personas datus, kurus jūs mums iesniedzat e-pastā, kontaktformā utt., lai atbildētu uz jūsu jautājumiem un pieprasījumiem. Jums nav pienākuma sniegt mums savus personas datus, taču mēs nevaram jums atbildēt pa e-pastu, ja jūs to neesat mums iesniedzis.

(2) Juridiskais pamats

a) Ja esat mums devis skaidru piekrišanu savu datu apstrādei, šīs apstrādes juridiskais pamats ir GDPR 6. panta 1.a punkts.

b) Ja mēs apstrādājam jūsu datus, lai veiktu nepieciešamos pasākumus pirms līguma noslēgšanas, juridiskais pamats ir GDPR 6. panta 1.b punkts.

c) Visos citos gadījumos (īpaši, ja izmantojat kontaktformu) juridiskais pamats ir GDPR 6. panta 1.f punkts.

TIESĪBAS IEBILST: Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu datu apstrādi, pamatojoties uz GDPR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu, kas izriet no jūsu konkrētās situācijas.
Tiešās reklāmas gadījumā jūs varat jebkurā laikā iebilst pret savu datu apstrādi, nenorādot iemeslus.

(3) Likumīga interese

Mūsu likumīgās intereses apstrādes jomā ir ātri sazināties ar jums un atbildēt uz jūsu pieprasījumiem, ievērojot uzņēmuma rentabilitātes nosacījumus. Ja jūs norādāt mums savu adresi, mēs paturam tiesības to izmantot tiešā pasta reklāmai. Savu interesi par datu aizsardzību varat aizsargāt, ierobežojot datu pārsūtīšanu (piemēram, izmantojot pseidonīmu).

(4) Saņēmēju kategorijas

Hostinga pakalpojumu sniedzējs, tiešā pasta piegādes pakalpojumu sniedzējs.

(5) Uzglabāšanas periods

Jūsu dati tiks dzēsti, ja no apstākļiem varēs secināt, ka jūsu pieprasījums vai attiecīgais jautājums ir atrisināts.
Tomēr, līguma noslēgšanas gadījumā mēs komerciālajos un nodokļu likumos prasītos datus glabāsim likumīgi noteiktos laika periodus.

(6) Atteikuma tiesības

Ja datu apstrāde notiek, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, jums ir tiesības to jebkurā laikā atsaukt.

§ 3 Tīmekļa analīze, izmantojot Google Analytics

(1) Apstrādes mērķis

Šajā vietnē tiek izmantots Google Analytics – tīmekļa analītikas pakalpojums, ko nodrošina uzņēmums Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Īrija (“Google”). Google Analytics izmanto tā sauktos sīkfailus – teksta failus, kas tiek glabāti jūsu datorā un ļauj analizēt vietnes izmantošanu. Sīkdatnes radītā informācija par jūsu šīs vietnes izmantošanu parasti tiek pārsūtīta uz Google serveri ASV un tiek tur glabāta. Ja šajā vietnē tiek aktivizēta IP anonimizācija, Google iepriekš saīsina jūsu IP adresi Eiropas Savienības dalībvalstīs vai citās Eiropas Ekonomikas zonas līguma valstīs. Pilna IP adrese tiek pārsūtīta tikai uz Google serveri ASV un tur saīsināta izņēmuma gadījumos. Šīs vietnes operatora vārdā Google izmantos šo informāciju, lai novērtētu jūsu vietnes izmantošanu, apkopotu pārskatus par vietnes darbību un sniegtu vietnes operatoram citus pakalpojumus, kas saistīti ar vietnes darbību un interneta izmantošanu.

(2) Juridiskais pamats

Šīs apstrādes juridiskais pamats ir GDPR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts.

(3) Likumīga interese

Mūsu likumīgās intereses ir statistiska – lietotāju uzvedības analīze optimizācijas un mārketinga nolūkos. Lai aizsargātu jūsu intereses datu aizsardzības jautājumā, šī vietne izmanto Google Analytics ar paplašinājumu “anonymizeIP ()”, lai IP adreses turpmāk tiktu apstrādātas tikai saīsinātā veidā, novēršot tiešu saistību ar personu.

(4) Saņēmēju kategorijas

Google un tā partneruzņēmumi.

(5) Pārsūtīšana uz trešo valsti

Google Ireland Limited ir uzņēmums, kas saistīts ar Google LLC. Google LLC atrodas ASV (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043) un ir sertificēts ASV un Eiropas datu aizsardzības konvencijai “Privacy Shield”, kas garantē atbilstību ES piemērojamajam datu aizsardzības līmenim.

(6) Uzglabāšanas periods

Neierobežots.

(7) TIESĪBAS IEBILST

Jūs varat novērst sīkdatņu glabāšanu, attiecīgi iestatot savu pārlūkprogrammu; tomēr mēs vēlamies norādīt, ka šajā gadījumā jūs, iespējams, nevarēsit pilnībā izmantot visas šīs vietnes funkcijas. Jūs varat arī neļaut uzņēmumam Google vākt sīkfaila ģenerētus datus, kas saistīti ar vietnes izmantošanu (ieskaitot jūsu IP adresi), un Google tos apstrādāt, lejupielādējot pārlūkprogrammas spraudni, kas pieejams zem šīs saites un instalēt: optout

Varat arī novērst datu savākšanu, iestatot atteikšanās sīkfailu. Ja vēlaties novērst turpmāku datu vākšanu, apmeklējot šo vietni, lūdzu, noklikšķiniet šeit. Google Analytics ir atspējots

§ 4 Informācija par sīkdatnēm

(1) Apstrādes mērķis

Šajā vietnē tiek izmantotas tehniski nepieciešamās sīkdatnes. Tie ir mazi teksta faili, kas jūsu datora pārlūkprogrammā netiek pastāvīgi saglabāti vai tiek izmantoti tikai vietnes funkcijām. Citas sīkdatnes paliek nemainīgas un atpazīst jūsu pārlūkprogrammu nākamajā apmeklējuma reizē, lai palielinātu vietnes draudzīgumu lietotājam.

(2) Juridiskais pamats

Apstrādes juridiskais pamats ir GDPR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts.

(3) Likumīga interese

Mūsu likumīgās intereses ir mūsu vietnes funkcionalitāte un draudzīgums lietotājam. Lietotāju dati, kas savākti, izmantojot tehniski nepieciešamos sīkfailus, un šeit aprakstītie ilgtermiņa sīkfaili netiek izmantoti, lai izveidotu lietotāju profilus. Tas aizsargās jūsu interesi par datu aizsardzību.

(4) Uzglabāšanas periods

Tehniski nepieciešamās sīkdatnes parasti tiek izdzēstas, kad pārlūks tiek aizvērts. Pastāvīgi uzglabātām sīkdatnēm ir atšķirīgs darbības laiks – no dažām minūtēm līdz vairākiem gadiem.

(5) TIESĪBAS IEBILST

Ja nevēlaties, lai šīs sīkdatnes tiktu saglabātas, lūdzu, deaktivizējiet šo sīkdatņu pieņemšanu savā interneta pārlūkprogrammā. Tomēr tas var izraisīt mūsu vietnes funkcionālus ierobežojumus. Jūs varat arī neatgriezeniski izdzēst saglabātos sīkfailus jebkurā laikā, izmantojot savu pārlūkprogrammu.

§ 5 Jaunumu saņemšana

(1) Apstrādes mērķis

Reģistrējoties jaunumu saņemšanai, jūsu e-pasta adrese tiks izmantota reklāmas nolūkos, t.i. ar jaunumu epastu mēs informēsim jūs par produktiem no mūsu klāsta. Statistikas nolūkos mēs varam novērtēt, uz kurām saitēm ir noklikšķināts. Mums nebūs zināms, kura konkrētā persona ir noklikšķinājusi. Šādu piekrišanu Jūs esat devis atsevišķi vai arī pasūtījuma veikšanas laikā to skaidri piešķīris: Abonēt jaunumus

(2) Juridiskais pamats

Šīs apstrādes juridiskais pamats ir GDPR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts.

(3) Saņēmēju kategorijas

Jaunumu izsūtīšanas nodrošinātājs.

(4) Uzglabāšanas periods

Jūsu e-pasta adrese tiks saglabāta tikai jaunumu nosūtīšanai uz vēlamo reģistrācijas laiku.

(5) Atteikuma tiesības

Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu ar turpmāku spēku. Ja jūs vairs nevēlaties saņemt jaunumus, varat anulēt abonementu šādi: izmantojot jaunumu epastā esošo abonēšanas saiti.

§ 6 Jūsu kā datu subjekta tiesības

Gadījumā, ja jūsu personas dati tiek apstrādāti, GDPR izpratnē esat datu subjekts, un jums ir sekojošas tiesības pret mums kā atbildīgo personu:

1. Tiesības uz informāciju

Jūs varat pieprasīt informāciju par saviem personas datiem, kurus mēs apstrādājam, ievērojot GDPR 15. pantu.

2. Tiesības uz labošanu

Ja informācija par jums vairs nav pareiza, varat pieprasīt labojumu saskaņā ar GDPR 16. pantu. Ja dati ir nepilnīgi, varat pieprasīt to pabeigšanu.

3. Tiesības uz atcelšanu

Jūs varat pieprasīt savu personīgo datu dzēšanu saskaņā ar GDPR 17. pantu.

4. Tiesības uz apstrādes ierobežošanu

Saskaņā ar GDPR 18. panta noteikumiem, jums ir tiesības pieprasīt, lai tiktu ierobežota jūsu datu apstrāde.

5. Tiesības uz datu pārnesamību

Saskaņā ar GDPR 20. pantu jums ir tiesības saņemt jūsu iesniegtos personas datus no mums strukturētā, vispārpieņemtā un mašīnlasāmā formātā vai pieprasīt to pārsūtīšanu citai atbildīgai personai.

6. Tiesības atsaukt datu aizsardzības piekrišanas deklarāciju

Saskaņā ar GDPR 7. panta 3. punktu jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanas deklarāciju saskaņā ar datu aizsardzības likumiem. Tas neietekmē tādas apstrādes likumību, kuras pamatā ir piekrišana pirms tās atsaukšanas.

7. Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē

Ja uzskatāt, ka jūsu personas datu apstrāde pārkāpj GDPR, jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei (jo īpaši dzīvesvietas valstī (Latvijas Republikā par personas datu aizsardzību atbild Datu Valsts inspekcija), jūsu darba vietā vai iespējamā pārkāpuma vietā) saskaņā ar GDPR 77. pantu.

Lūdzu, ņemiet vērā arī jūsu tiesības iebilst saskaņā ar GDPR 21. pantu:

a) Vispārīgi: nepieciešams pamatots iebildums,

ja tiek apstrādāti jūsu personas dati

– lai aizsargātu mūsu sevišķi likumīgās intereses (juridiskais pamats saskaņā ar GDPR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu) vai

– sabiedrības interesēs (juridiskais pamats saskaņā ar GDPR 6. panta 1. punkta e) apakšpunktu),

jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret apstrādi tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar jūsu konkrēto situāciju; tas attiecas arī uz profilēšanu, pamatojoties uz GDPR noteikumiem.

Iebilduma gadījumā mēs vairs neapstrādāsim ar jums saistītos personas datus, ja vien mēs nespēsim pierādīt pārliecinošus likumīgus apstrādes pamatus, kas pārsniedz jūsu intereses, tiesības un brīvības, vai ja apstrāde kalpo juridisko prasību izvirzīšanai, īstenošanai vai aizstāvēšanai.

b) Īpaši par tiešās reklāmas gadījumiem:

pietiek ar vienkāršu iebildumu. Ja jūsu personas dati tiek apstrādāti, lai veiktu tiešo reklāmu, jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret šo apstrādi, nenorādot iemeslu; tas attiecas arī uz profilēšanu, ciktāl tas ir saistīts ar šādu tiešo reklāmu.

Ja jūs iebilstat pret datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkos, jūsu personas dati šajos nolūkos vairs netiks apstrādāti.

Atbildīgais par datu apstrādi:
MTRONIC Solutions SIA
Augusta Deglava iela 66, birojs 205, Rīga, LV 1035

Tālrunis: +371 25776888
E-pasts: info@mtronic.solutions